Technologia Plasmawave

Oczyszczacz powietrza - czy skutecznie walczy z wirusami?


Amerykańska marka oczyszczaczy powietrza Winix podjęła się badań w zakresie określenia skuteczności swoich urządzeń w walce z wirusami grypowymi. Technologia jaką stosują w swoich oczyszczaczach określana jest jako Plasmawave i opiera się na bezpiecznym i krótkotrwałym wyładowaniu elektrycznym, dzięki któremu tworzą się jony o podwójnej biegunowości tj. dodatniej i ujemnej. Przepływające powietrze przez oczyszczacz poddawane jest temu zjawisku w sposób ciągły. 
Powstałe jony rozpraszają się w przepływajacym powietrzu i osiadają na powierzchni wirusów i bakterii powodując usuwanie w naturalny sposób z ich molekularnej struktury wodoru, co skutecznie eliminuje je z wypływającego powietrza.
Technologia Plasmawave posiada potwierdzoną w badaniach skuteczność usuwania niebezpiecznych bakteri i  wirusów (także grypowych).  
Oznacza to, że urządzenia wykorzystujące Technologie Plasmawave zaliczyć można do skutecznych w walce z wirusami grypowymi i pozwala nam cieszyć się zdrowym powietrzem w domu oraz biurze, wolnym od bakterii i wirusów. 

Na czym polega dokładnie technologia Plasmawave?

Etap 1. Dzieki zjawisku fali plazmowej powstają krótkie wyładowania elektryczne wynikiem czego pojawiają się jony ujemne i dodatnie. Zjawisko to jest zupełnie bezpieczne i trwa bardzo krótko (są to nanosekundy).
Etap 2. Powstałe jony dodatnie i ujemne osiadają na powierzchni wirusów i bakterii, usuwając z nich wodór, wytwarzany jest przy tym hydroksyl, który ułatwia skuteczną eliminację niepożądanych zanieczyszczeń z powietrza.
Etap 3. W  ostatniej fazie następuje fizyczne usuwanie szkodliwych i niebezpiecznych zanieczyszczeń z powietrza.


Ponadto Technologia Plasmawave firmy Winix skutecznie radzi sobie także z eliminacją nieprzyjemnych zapachów i aromatów w powietrzu.