Palnik Skiepko 100 kW

Modernizacja kotła olejowego.


Zainstalowano palnik Skiepko VIP 100 kW w kotłe olejowym. Modernizacja miala miejsce w szkole podstawowej. W jednym z kotłów olejowych zainstalowano palnik na pellet, drugi kocioł olejowy został jako rezerwa.